«
»

مقاله ها

 

واحدمالی
امورمالی  مرکز آموزش مجازی فنون  هوایی مسئول انجام کلیه امور مالی از جمله امور مرتبط با

آموزشهای خلبانی ، مهمانداری ،دیسپچری وآمادگي زبان تخصصي هوانوردي ... می باشد.

نحوه دریافت شهریه (کلاس های تئوری) : شهریه به صورت نقدی و اقساطی

 

توجه: در صورت انصراف متقاضی بایستی قبل از شروع کلاس درخواست خود را به صورت کتبی به ایمیل مرکز  

به همراه شماره حساب متقاضی ارسال نماید پس از دریافت ایمیل حداکثرتا 72 ساعت ،علی الحساب واریزی

متقاضی به حساب متقاضی واریز خواهد شد.

 

دانشجویانی که پس از شروع دوره اقدام به انصراف نمایند 100% شهریه دوره بعنوان خسارت از متقاضی اخذ

خواهد شدمتقاضی هیچ گونه حق اعتراض ندارد.

 

شهریه هر ساعت پرواز :  380 الی 450 هزار تومان می باشدو همچنین امکان افزایش خواهد بود.

طول دوره تئوری (زمینی ) هوانوردی :

PPLخلبانی شخصی = 4 ماه طول دوره و در هفته 20 ساعت آموزش تئوری می باشد.

CPL خلبانی تجاری = 4 ماه طول دوره و در هفته 20 ساعت آموزش تئوری می باشد.

IRخلبانی با  دستگاه = 4 ماه طول دوره و در هفته 20 ساعت آموزش تئوری می باشد.

دیسپچری = 5 ماه طول دوره و در هفته 20 ساعت آموزش تئوری می باشد.

ساعات برگزاری کلاس ها ی تئوری در سیستم  آموزش مجازی 80 درصدد بعدازظهر و 20 درصدد صبح خواهد بود.

نحوه برگزاری کلاسها  بصورت وب کنفرانس زنده اینترنتی در سراسر کشور می باشد کلاسها راس برنامه کلاسی

برگزار خواهد شد.کلیه دانشجویان واحد آموزش مجازی  ملزم به تهیه اینترنت ، وب کم و هدست می باشند .

ساعت پرواز دوره های خلبانی :

PPLخلبانی شخصی = ساعت 40 

CPL خلبانی تجاری = ساعت 100 

 IRخلبانی با دستگاه = ساعت 40

 

امور مالی :
تلفن: 44950804-021
فاکس: 44950804- 021

آدرس پست الکترونیک:

     

 


 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مرکز آموزش مجازی فنون هوایی  مي باشد