«
»

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

فارغ التحصیلان آموزش مجازی

 

از سال 1390 الی 1394

دوره

شماره مجوز

1

محمد رضا ال سیدان

cpl

1032-1155

2

فرشید بهرمان

cpl

1032-1155

3

محمد تفکر

cpl

1032-1155

4

سروش حسینی

cpl

1032-1155

5

محمد حمزه پور

cpl

1032-1155

6

علی خاکشور شاندیز

cpl

1032-1155

7

محمد امین صادقی

cpl

1032-1155

8

سعید عسگری دشت بیاض

cpl

1032-1155

9

مهدی کرمی

cpl

1032-1155

10

شهاب محمودی

cpl

1032-1155

11

حسین دستخوش

IR

1032-1045

12

رامین محولاتی

IR

1032-1045

13

فرشید باغبان حقی

IR

1032-1045

14

یحیی شیری پور

IR

1032-1045

15

علی فدایی کیوان

IR

1032-1045

16

هاجر عسگری

IR

1032-1045

17

احسان دهقان

IR

1032-1045

18

مسعود رمضانی

IR

1032-1045

19

امیرعباس دست بلارکی

IR

1032-1045

20

آیدین یدرنجی

IR

1032-1045

21

سعید پرواز زاده

DIS

1032-1044

22

سعید عسگری دشت بیاض

DIS

1032-1044

23

زهره رضایی

DIS

1032-1044

24

مسعود جهانی

DIS

1032-1044

25

ملیحه حصاری

DIS

1032-1044

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره

شماره مجوز

26

هانیه غفاریان برقی مقدم

DIS

1032-1044

27

امید دشتستانی

PPL

1032-71

28

محمد سعید گندمی

PPL

1032-71

29

امین بابادی سلطانی

PPL

1032-71

30

امید غنی پور

PPL

1032-71

31

جواد میرزاخانی

PPL

1032-71

32

وحید بهره مند

PPL

1032-71

33

محمود حسنی

PPL

1032-71

34

ابراهیم بناری

PPL

1032-71

35

محمد امین نجفی

PPL

1032-71

36

حامد مقتدر گیلوانی

PPL

1032-71

37

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد

PPL

1032-71

38

ایوب قاسمی فیض ابادی

PPL

1032-71

39

مرتضی چرخاب نیا

CPL

1032-1758

40

فرنام فرش نشانی

CPL

1032-1758

41

محمد رضا مالکی

CPL

1032-1758

42

شایان سپهر سیما

CPL

1032-1758

43

محمد حسین زمان ثانی

CPL

1032-1758

44

محسن عشایری

CPL

1032-1758

45

اسماعیل محرابیان

CPL

1032-1758

46

عبدالحمید امانی

CPL

1032-1758

47

آزاده محمد دوست

CPL

1032-1758

48

اردلان کوهی بوشهری

CPL

1032-1758

49

مهدی پیرنیا

DIS

1032-198

50

اعطیه اسعد

DIS

1032-199

51

محدثه گندمی

DIS

1032-200

52

ابراهیم اهری

DIS

1032-201

53

محمد سامان عمرانی مجرد

DIS

1032-202

54

نعیمه میرحسینی

DIS

1032-203

55

جواد حاتمی

IR191

1032-76

56

محمد رضا مالکی

IR191

1032-76

57

سید فرنام فرش نشانی

IR191

1032-76

58

سروش حسینی

IR191

1032-76

59

محمد تفکر

IR191

1032-76

60

مهدی کرمی

IR191

1032-76

61

محمد رضا پور کریم

IR191

1032-76

62

شهاب محمودی

IR191

1032-76

63

علی خاکشور شاندیز

IR191

1032-76

64

وحید بشارتی

PPL291

1032-210

65

کیوان انتظاری

PPL291

1032-210

66

لیلا حیدری

PPL291

1032-210

67

پزمان شفیق

PPL291

1032-210

68

محسن غلامزاده فرد

PPL291

1032-210

69

محمد رضا دماوندی

PPL291

1032-210

70

پوریا ناصری

PPL291

1032-210

71

مهدی حیدری

PPL291

1032-210

72

سعید ماندنی راد

PPL291

1032-210

73

قاسم بید گلی مقدم

PPL291

1032-210

74

مهدی قبیتی

DIS291

1032-516

75

فرزان خواجه

DIS292

1032-516

76

سید نجم اهل دیری

DIS293

1032-516

77

مهشید محمدی

DIS294

1032-516

78

نسیم باقری حامد

DIS295

1032-516

79

حامد اکبری

DIS296

1032-516

80

سمیرا آقا یاری

DIS297

1032-516

81

هادی جهان دوست

DIS298

1032-516

82

نفیسه رحیمی

DIS299

1032-516

83

حمید رهاوی عز آبادی

PPL391

1032-558

84

کامیار رعدی

PPL391

1032-558

85

میلاد فانی نوبندگانی

PPL391

1032-558

86

ناصر جابری

PPL391

1032-558

87

علی مولایی

PPL391

1032-558

88

شاهین محتشم

PPL391

1032-558

89

بابک اخوان صادقی

PPL391

1032-558

90

علیرضا شمسی کسمایی

PPL391

1032-558

91

روزبه شرقی ایراموسی

PPL391

1032-558

92

امید غفوری

PPL391

1032-558

93

محمد مهدی عابد نژاد

PPL391

1032-574

94

سهیل خاتمی نژاد

DIS391

1032-557

95

صادق بالا زاده برنجیان

DIS391

1032-557

96

سمانه نشتا علی

DIS391

1032-557

97

مجتبی پارسی

DIS391

1032-557

98

محمد رضا خوش چهره

DIS391

1032-557

99

محمدرضا نصیرزاده

DIS391

1032-557

100

حبیب عباس زاده

DIS391

1032-557

101

مریم عابدی

DIS391

1032-557

102

فهیمه هنرور قدیری

DIS391

1032-557

103

مونا زبرجدی

DIS391

1032-557

104

محمد علی منتظر قائم

DIS391

1032-557

105

محمود حسنی

CPL192

1032-791

106

سامی سوادی

CPL192

1032-791

107

سعید ماندنی راد

CPL192

1032-791

108

محسن غلامزاده فرد

CPL192

1032-791

109

امین بابادی سلطانی

CPL192

1032-791

110

لیلا حیدری

CPL192

1032-791

111

مجتبی غلامی

CPL192

1032-791

112

سعید گندمی

CPL192

1032-791

113

امید دشتستانی

CPL192

1032-791

114

علیرضا پور فاضل

CPL192

1032-791

115

آرش نعمتی

PPL190

1032-894

116

محمد امین اکرمیان

PPL190

1032-894

117

میلاد زمانی علی آبادی

PPL190

1032-894

118

علیرضا ثابت نژاد

PPL190

1032-894

119

سید اشکان افضلی

PPL190

1032-894

120

وحید عباسی وکیل آبادی

PPL190

1032-894

121

سجاد حفیظی

PPL190

1032-894

122

وحید راستیان

PPL190

1032-894

123

مریم بی پروا

PPL190

1032-894

124

وحید جعفری

PPL190

1032-894

125

پیمان باجمانلو رستمی

PPL190

1032-894

126

حمید رضا عبدالله پور ده برآفتاب

PPL190

1032-894

127

سید نیما تفرشی

PPL190

1032-894

128

سید عفت حسینی

PPL190

1032-894

129

الهام سروش نیا

PPL190

1032-894

130

الله یار طیبی

PPL 292

1032-1178

131

سید مرتضی احتشامی زواره

PPL 292

1032-1178

132

عباس ملکی

PPL 292

1032-1178

133

رضا حقیقی

PPL 292

1032-1178

134

مجید حسین پورکهواز

PPL 292

1032-1178

135

محسن غفرانی

PPL 292

1032-1178

136

ابوالقاسم وحیدی فردوسی

PPL 292

1032-1178

137

مجید کشاوز محمدیان

PPL 292

1032-1178

138

علی اصغر کاشفی

PPL 292

1032-1178

139

علی کریمی

PPL 292

1032-1178

140

حسین کاووسی

DIS192

1032-1135

141

معصومه فاریابی دوست

DIS192

1032-1135

142

بهزاد  کاظمی کرباسدهی

DIS192

1032-1135

143

نسترن رمضانی پور

DIS192

1032-1135

144

الهه امیری

DIS192

1032-1135

145

مهدی بابایی

DIS192

1032-1135

146

محمد امیران قره بابا

DIS192

1032-1135

147

شهریار شریف رازی

DIS192

1032-1135

148

علیرضا آقا یاری

DIS192

1032-1135

149

سپهر غیاثی

DIS192

1032-1135

150

الهام رجبی

DIS192

1032-1135

151

محمد صادق جانی پور

DIS192

1032-1135

152

لیدا سهیلی

DIS192

1032-1135

153

یاسمن عامری خواه

DIS192

1032-1135

154

شیما وکیلی

Dis292

1030-1733

155

سحر منجزی

Dis292

1030-1733

156

مریم کلانتر نژاد

Dis292

1030-1733

157

شهلا فروغی

Dis292

1030-1733

158

مهدی حسنی

Dis292

1030-1733

159

فاطمه فلاح نیارکی

Dis292

1030-1733

160

علیرضا یزدانی

Dis292

1030-1733

161

سارا مولا هویزه

Dis292

1030-1733

162

مرتضی گلی

Dis292

1030-1733

163

احسان باقری ساری

Dis292

1030-1733

164

هانیه زین العابدین

Dis292

1030-1733

165

محمد رضا مجدی یزدی

PPL392

1030-1732

166

محمد رضا مشگین

PPL392

1030-1732

167

محسن زحمت کش

PPL392

1030-1732

168

محسن بابایی

PPL392

1030-1732

169

سید محمد تقی رئیس السادات

PPL392

1030-1732

170

وحید رحیمی

PPL392

1030-1732

171

حامد قناتی

PPL392

1030-1732

172

محمد علیزاده

PPL392

1030-1732

173

میلاد نجمی

PPL392

1030-1732

174

امیر احمد امیر حسینی

PPL193

1030-1718

175

امیر علی اصغری

PPL193

1030-1718

176

هانیه پریور

PPL193

1030-1718

177

رضا رستم زاد اصیل

PPL193

1030-1718

178

محمد محمدی

PPL193

1030-1718

179

آرمین مرادی

PPL193

1030-1718

180

اکبر کریمی غلام پور

PPL193

1030-1718

181

راشد زائری

PPL193

1030-1718

182

امیر محمودی

PPL193

1030-1718

183

سید اشکان افضلی

CPL193

1030-1716

184

مجید حسین پورکهواز

CPL193

1030-1716

185

نیما تفرشی

CPL193

1030-1716

186

محسن زحمت کش

CPL193

1030-1716

187

عفت حسینی

CPL193

1030-1716

188

علیرضا ثابت نژاد

CPL193

1030-1716

189

میلاد زمانی

CPL193

1030-1716

190

علی کریمی

CPL193

1030-1716

191

محمد حمزه پور

IR193

1030-1734

192

محمد شفیع کاظمی شیرازی

IR193

1030-1734

193

امید دشتستانی

IR193

1030-1734

194

فرزین موحد قرآنی

IR193

1030-1734

195

امید رنجبر صمیم

IR193

1030-1734

196

عبدالحمید امانی

IR193

1030-1734

197

امین بابادی سلطانی

IR193

1030-1734

198

محسن غلامزاده فرد

IR193

1030-1734

199

سعید ماندنی راد

IR193

1030-1734

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره

شماره مجوز

1

محمد رضا ال سیدان

cpl

1032-1155

2

فرشید بهرمان

cpl

1032-1155

3

محمد تفکر

cpl

1032-1155

4

سروش حسینی

cpl

1032-1155

5

محمد حمزه پور

cpl

1032-1155

6

علی خاکشور شاندیز

cpl

1032-1155

7

محمد امین صادقی

cpl

1032-1155

8

سعید عسگری دشت بیاض

cpl

1032-1155

9

مهدی کرمی

cpl

1032-1155

10

شهاب محمودی

cpl

1032-1155

11

حسین دستخوش

IR

1032-1045

12

رامین محولاتی

IR

1032-1045

13

فرشید باغبان حقی

IR

1032-1045

14

یحیی شیری پور

IR

1032-1045

15

علی فدایی کیوان

IR

1032-1045

16

هاجر عسگری

IR

1032-1045

17

احسان دهقان

IR

1032-1045

18

مسعود رمضانی

IR

1032-1045

19

امیرعباس دست بلارکی

IR

1032-1045

20

آیدین یدرنجی

IR

1032-1045

21

سعید پرواز زاده

DIS

1032-1044

22

سعید عسگری دشت بیاض

DIS

1032-1044

23

زهره رضایی

DIS

1032-1044

24

مسعود جهانی

DIS

1032-1044

25

ملیحه حصاری

DIS

1032-1044

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره

شماره مجوز

26

هانیه غفاریان برقی مقدم

DIS

1032-1044

27

امید دشتستانی

PPL

1032-71

28

محمد سعید گندمی

PPL

1032-71

29

امین بابادی سلطانی

PPL

1032-71

30

امید غنی پور

PPL

1032-71

31

جواد میرزاخانی

PPL

1032-71

32

وحید بهره مند

PPL

1032-71

33

محمود حسنی

PPL

1032-71

34

ابراهیم بناری

PPL

1032-71

35

محمد امین نجفی

PPL

1032-71

36

حامد مقتدر گیلوانی

PPL

1032-71

37

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد

PPL

1032-71

38

ایوب قاسمی فیض ابادی

PPL

1032-71

39

مرتضی چرخاب نیا

CPL

1032-1758

40

فرنام فرش نشانی

CPL

1032-1758

41

محمد رضا مالکی

CPL

1032-1758

42

شایان سپهر سیما

CPL

1032-1758

43

محمد حسین زمان ثانی

CPL

1032-1758

44

محسن عشایری

CPL

1032-1758

45

اسماعیل محرابیان

CPL

1032-1758

46

عبدالحمید امانی

CPL

1032-1758

47

آزاده محمد دوست

CPL

1032-1758

48

اردلان کوهی بوشهری

CPL

1032-1758

49

مهدی پیرنیا

DIS

1032-198

50

اعطیه اسعد

DIS

1032-199

51

محدثه گندمی

DIS

1032-200

52

ابراهیم اهری

DIS

1032-201

53

محمد سامان عمرانی مجرد

DIS

1032-202

54

نعیمه میرحسینی

DIS

1032-203

55

جواد حاتمی

IR191

1032-76

56

محمد رضا مالکی

IR191

1032-76

57

سید فرنام فرش نشانی

IR191

1032-76

58

سروش حسینی

IR191

1032-76

59

محمد تفکر

IR191

1032-76

60

مهدی کرمی

IR191

1032-76

61

محمد رضا پور کریم

IR191

1032-76

62

شهاب محمودی

IR191

1032-76

63

علی خاکشور شاندیز

IR191

1032-76

64

وحید بشارتی

PPL291

1032-210

65

کیوان انتظاری

PPL291

1032-210

66

لیلا حیدری

PPL291

1032-210

67

پزمان شفیق

PPL291

1032-210

68

محسن غلامزاده فرد

PPL291

1032-210

69

محمد رضا دماوندی

PPL291

1032-210

70

پوریا ناصری

PPL291

1032-210

71

مهدی حیدری

PPL291

1032-210

72

سعید ماندنی راد

PPL291

1032-210

73

قاسم بید گلی مقدم

PPL291

1032-210

74

مهدی قبیتی

DIS291

1032-516

75

فرزان خواجه

DIS292

1032-516

76

سید نجم اهل دیری

DIS293

1032-516

77

مهشید محمدی

DIS294

1032-516

78

نسیم باقری حامد

DIS295

1032-516

79

حامد اکبری

DIS296

1032-516

80

سمیرا آقا یاری

DIS297

1032-516

81

هادی جهان دوست

DIS298

1032-516

82

نفیسه رحیمی

DIS299

1032-516

83

حمید رهاوی عز آبادی

PPL391

1032-558

84

کامیار رعدی

PPL391

1032-558

85

میلاد فانی نوبندگانی

PPL391

1032-558

86

ناصر جابری

PPL391

1032-558

87

علی مولایی

PPL391

1032-558

88

شاهین محتشم

PPL391

1032-558

89

بابک اخوان صادقی

PPL391

1032-558

90

علیرضا شمسی کسمایی

PPL391

1032-558

91

روزبه شرقی ایراموسی

PPL391

1032-558

92

امید غفوری

PPL391

1032-558

93

محمد مهدی عابد نژاد

PPL391

1032-574

94

سهیل خاتمی نژاد

DIS391

1032-557

95

صادق بالا زاده برنجیان

DIS391

1032-557

96

سمانه نشتا علی

DIS391

1032-557

97

مجتبی پارسی

DIS391

1032-557

98

محمد رضا خوش چهره

DIS391

1032-557

99

محمدرضا نصیرزاده

DIS391

1032-557

100

حبیب عباس زاده

DIS391

1032-557

101

مریم عابدی

DIS391

1032-557

102

فهیمه هنرور قدیری

DIS391

1032-557

103

مونا زبرجدی

DIS391

1032-557

104

محمد علی منتظر قائم

DIS391

1032-557

105

محمود حسنی

CPL192

1032-791

106

سامی سوادی

CPL192

1032-791

107

سعید ماندنی راد

CPL192

1032-791

108

محسن غلامزاده فرد

CPL192

1032-791

109

امین بابادی سلطانی

CPL192

1032-791

110

لیلا حیدری

CPL192

1032-791

111

مجتبی غلامی

CPL192

1032-791

112

سعید گندمی

CPL192

1032-791

113

امید دشتستانی

CPL192

1032-791

114

علیرضا پور فاضل

CPL192

1032-791

115

آرش نعمتی

PPL190

1032-894

116

محمد امین اکرمیان

PPL190

1032-894

117

میلاد زمانی علی آبادی

PPL190

1032-894

118

علیرضا ثابت نژاد

PPL190

1032-894

119

سید اشکان افضلی

PPL190

1032-894

120

وحید عباسی وکیل آبادی

PPL190

1032-894

121

سجاد حفیظی

PPL190

1032-894

122

وحید راستیان

PPL190

1032-894

123

مریم بی پروا

PPL190

1032-894

124

وحید جعفری

PPL190

1032-894

125

پیمان باجمانلو رستمی

PPL190

1032-894

126

حمید رضا عبدالله پور ده برآفتاب

PPL190

1032-894

127

سید نیما تفرشی

PPL190

1032-894

128

سید عفت حسینی

PPL190

1032-894

129

الهام سروش نیا

PPL190

1032-894

130

الله یار طیبی

PPL 292

1032-1178

131

سید مرتضی احتشامی زواره

PPL 292

1032-1178

132

عباس ملکی

PPL 292

1032-1178

133

رضا حقیقی

PPL 292

1032-1178

134

مجید حسین پورکهواز

PPL 292

1032-1178

135

محسن غفرانی

PPL 292

1032-1178

136

ابوالقاسم وحیدی فردوسی

PPL 292

1032-1178

137

مجید کشاوز محمدیان

PPL 292

1032-1178

138

علی اصغر کاشفی

PPL 292

1032-1178

139

علی کریمی

PPL 292

1032-1178

140

حسین کاووسی

DIS192

1032-1135

141

معصومه فاریابی دوست

DIS192

1032-1135

142

بهزاد  کاظمی کرباسدهی

DIS192

1032-1135

143

نسترن رمضانی پور

DIS192

1032-1135

144

الهه امیری

DIS192

1032-1135

145

مهدی بابایی

DIS192

1032-1135

146

محمد امیران قره بابا

DIS192

1032-1135

147

شهریار شریف رازی

DIS192

1032-1135

148

علیرضا آقا یاری

DIS192

1032-1135

149

سپهر غیاثی

DIS192

1032-1135

150

الهام رجبی

DIS192

1032-1135

151

محمد صادق جانی پور

DIS192

1032-1135

152

لیدا سهیلی

DIS192

1032-1135

153

یاسمن عامری خواه

DIS192

1032-1135

154

شیما وکیلی

Dis292

1030-1733

155

سحر منجزی

Dis292

1030-1733

156

مریم کلانتر نژاد

Dis292

1030-1733

157

شهلا فروغی

Dis292

1030-1733

158

مهدی حسنی

Dis292

1030-1733

159

فاطمه فلاح نیارکی

Dis292

1030-1733

160

علیرضا یزدانی

Dis292

1030-1733

161

سارا مولا هویزه

Dis292

1030-1733

162

مرتضی گلی

Dis292

1030-1733

163

احسان باقری ساری

Dis292

1030-1733

164

هانیه زین العابدین

Dis292

1030-1733

165

محمد رضا مجدی یزدی

PPL392

1030-1732

166

محمد رضا مشگین

PPL392

1030-1732

167

محسن زحمت کش

PPL392

1030-1732

168

محسن بابایی

PPL392

1030-1732

169

سید محمد تقی رئیس السادات

PPL392

1030-1732

170

وحید رحیمی

PPL392

1030-1732

171

حامد قناتی

PPL392

1030-1732

172

محمد علیزاده

PPL392

1030-1732

173

میلاد نجمی

PPL392

1030-1732

174

امیر احمد امیر حسینی

PPL193

1030-1718

175

امیر علی اصغری

PPL193

1030-1718

176

هانیه پریور

PPL193

1030-1718

177

رضا رستم زاد اصیل

PPL193

1030-1718

178

محمد محمدی

PPL193

1030-1718

179

آرمین مرادی

PPL193

1030-1718

180

اکبر کریمی غلام پور

PPL193

1030-1718

181

راشد زائری

PPL193

1030-1718

182

امیر محمودی

PPL193

1030-1718

183

سید اشکان افضلی

CPL193

1030-1716

184

مجید حسین پورکهواز

CPL193

1030-1716

185

نیما تفرشی

CPL193

1030-1716

186

محسن زحمت کش

CPL193

1030-1716

187

عفت حسینی

CPL193

1030-1716

188

علیرضا ثابت نژاد

CPL193

1030-1716

189

میلاد زمانی

CPL193

1030-1716

190

علی کریمی

CPL193

1030-1716

191

محمد حمزه پور

IR193

1030-1734

192

محمد شفیع کاظمی شیرازی

IR193

1030-1734

193

امید دشتستانی

IR193

1030-1734

194

فرزین موحد قرآنی

IR193

1030-1734

195

امید رنجبر صمیم

IR193

1030-1734

196

عبدالحمید امانی

IR193

1030-1734

197

امین بابادی سلطانی

IR193

1030-1734

198

محسن غلامزاده فرد

IR193

1030-1734

199

سعید ماندنی راد

IR193

1030-1734

 

 


 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به مرکز آموزش مجازی فنون هوایی  مي باشد